27 . (хитна, коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

11. 6. 2022 11 : 0  1. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке број: 06-1-07-2-656-4/22 од 9. 6. 2022. године

 

Замјењује предсједника
   
Жељко Бакалар, члан