15 . сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

21. 4. 2022 0 : 0

 1. Усвајање Извода из Записника са 14. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Општинско вијеће Градачац
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Приједор
   2) Градске изборне комисије Тузла
   3) Општинске изборне комисије Источни Мостар
   4) Општинске изборне комисије Рудо
   5) Општинске изборне комисије Нови Град Сарајево
   6) Општинске изборне комисије Велика Кладуша
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју:
   1) Града Бихаћа
   2) Општине Трново
 5. Информација о одржаној едукацији упосленика центара за бирачки списак
 6. Приједлог Упутства о измјени Упутства о поступку отварања и кориштења посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање
 7. Приједлог Закључка о усвајању пројектног задатка надоградње софтверског алата за вођење Централног бирачког списка Босне и Херцеговине
 8. Приједлог закључака о покретању поступка утврђивања одговорности независних кандидата због кршења одредаба члана 15. став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине
 9. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама:
   1) Хрватске републиканске странке
   2) Харуна Ишерића
   3) Центра цивилних иницијатива
   4) Миљана Јовичића
 10. Приједлог Закључка о усвајању Извјештаја о попису издвојене архивске грађе из регистратурне грађе и одабиру безвриједне регистратурне грађе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 11. Приједлог Одлуке о прикупљању понуда за продају и уништење дијела безвриједне регистратурне грађе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 12. Приједлог Закључка о утврђивању текста Извјештаја о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2021. години
 13. Остало

 

Предсједник  

 др Суад Арнаутовић