14 . сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

14. 4. 2022 10 : 0

 1. Усвајање Извода из Записника са 10. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 11. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 12. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 13. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Бановићи
   2) Општинско вијеће Добој-Исток
   3) Општинско вијеће Кладањ
   4) Скупштина општине Источна Илиџа
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Љубушки
   2) Градске изборне комисије Приједор
   3) Градске изборне комисије Требиње
   4) Градске изборне комисије Високо
   5) Општинске изборне комисије Билећа
   6) Општинске изборне комисије Хаџићи
   7) Општинске изборне комисије Козарска Дубица
   8) Општинске изборне комисије Пале
   9) Општинске изборне комисије Прњавор
   10) Општинске изборне комисије Сапна
   11) Општинске изборне комисије Стари Град Сарајево
   12) Општинске изборне комисије Вогошћа
 4. Приједлог Извјештаја о стању попуњености изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини на дан 31.03.2022. године
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Стари Град Сарајево
 6. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 7. Анализа стања Централног бирачког списка за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
 8. Захтјев за буџетским средствима по Инструкцији за буџетске кориснике бр. 1 Документ оквирног буџета за период од 2023. до 2025. године
 9. Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2021. годину са изворима финансирања
 10. Информација о планираним и исплаћеним средствима политичким субјектима у 2021. години из буџета свих нивоа власти у Босни и Херцеговини
 11. Информација о неподнесеним постизборним финансијским извјештајима независних кандидата за Локалне изборе 2020. године
 12. Допуна Информације о прегледаним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2020. годину, са приједлогом странака за ревизију на терену
 13. Остало
   1) Извјештај са службеног путовања у Републику Мађарску
   2) Извјештај са службеног путовања у Републику Србију

 

Предсједник

  др Суад Арнаутовић