11 . сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

24. 3. 2022 10 : 0

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Народна скупштина Републике Српске
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије
   1) Ново Сарајево
   2) Оџак
   3) Прозор-Рама
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на територију Општине Крупа на Уни
 4. Анализа тренутног стања Централног бирачког списка
 5. Приједлог Извјештаја о стању попуњености изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини на дан 25.02.2022. године
 6. Приједлог Извјештаја о раду изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини у 2021. години
 7. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама:
   1) Анеса Хасанбеговића
   2) Миљана Јовичића
 8. Приједлог Закључка о усвајању приједлога Одлуке о додатку на плаћу упослених у Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
 9. Извјештај са едукације „Финансирање политичких странака - измјене и допуне подзаконских аката“, са приједлогом мјера
 10. Остало

 

Предсједник

 Жељко Бакалар