6 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

24. 2. 2022 10 : 30

 1. Усвајање Извода из Записника са 4. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 5. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Илиџа
   2) Општинско вијеће Неум
   3) Општинско вијеће Велика Кладуша
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Добој
   2) Општинске изборне комисије Хан Пијесак
 4. Приједлог одлука из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине:
   1) брисање из Централног бирачког списка
   2) упис у Централни бирачки списак
 5. Приједлог Закључка о обустави поступка утврђивања одговорности политичке странке Грађанска демократска странка Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Упутства о измјенама и допунама Упутство о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (пречишћени текст)
 7. Приједлог Годишњег извјештаја о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 31. 12. 2021. године
 8. Допуна Информације о извршеном прегледу, контроли и ревизији финансијских извјштаја политичких странака за 2019. годину, са налазима ревизије
 9. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама:
   1) Центра цивилних иницијатива
   2) Адмира Гушића
   3) Хасана Крехе
   4) Милене Митровић
   5) Џенана Тиквеше
 10. Остало

 

Предсједник

Жељко Бакалар