5 . (хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2022. години

16. 2. 2022 13 : 0

  1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
      1) Општинско вијеће Олово
  2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Лукавац
  3. Приједлог Одлуке о утврђивању изватка из Централног бирачког списка за потребе провођења избора за тијела локалне самоуправе – чланова савјета мјесних заједница на територији Опћинa: Братунац и Србац
  4. Приједлог Закључка о усвајању Елабората о извршеном попису/ инвентурисању средстава, потраживања и обавеза Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2021. године
  5. Остало

 

Предсједник

Жељко Бакалар