2 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2022. години

20. 1. 2022 10 : 30

 1. Усвајање Извода из Записника са 1. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2022. години
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Јабланица
   2) Општинско вијеће Јајце
   3) Општинско вијеће Вогошћа
   4) Скупштина града Добој
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Теслић
 4. Приједлог привременог Плана набавке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 31. 3. 2022. године
 5. Приједлог привременог Плана набавке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2022. годину, за набавке чија је процијењена вриједност набавке из вриједносног разреда члана 14. став (2) тачка а) и став (4) Закона о јавним набавкама
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци штампања и паковања гласачких листића за Опште изборе 2022. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга штампања и паковања гласачких листића за Опште изборе 2022. године
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга штампања и паковања изборног материјала за Опште изборе 2022. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга штампања и паковања изборног материјала за Опште изборе 2022. године
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци материјала за Опште изборе 2022. године
   2) набавци амбалажног материјала за Опште изборе 2022. године
   3) именовању Комисије за јавну набавку материјала и јавну набавку амбалажног материјала за Опште изборе 2022. године
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга оглашавања у дневној штампи за потребе провођења Општих избора 2022. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга оглашавања у дневној штампи за потребе провођења Општих избора 2022. године
 10. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга одржавања инфо-система и развој нових апликација – компјутерске услуге
   2) именовању Комисије за јавну набавку
 11. Приједлог Закључка о прикупљању понуда за закуп пословног простора складишног типа
 12. Остало

Предсједник

       Жељко Бакалар