1 . сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2022. години

13. 1. 2022 10 : 0

 1. Усвајање Извода из Записника са 81. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 82. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 83. (журне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 84. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 85. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Илијаш
 3. Приједлог Закључка о покретању поступка у предмету кршења одредби члана 1.10 став (1) тачка 6. Изборног закона Босне и Херцеговине
 4. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Мостар
   2) Градске изборне комисије Приједор
   3) Општинске изборне комисије Бусовача
   4) Општинске изборне комисије Фоча (Ф БиХ)
   5) Општинске изборне комисије Илиџа
   6) Општинске изборне комисије Теочак
 5. Приједлог одлука о поврату новчаног износа таксе за овјеру за учешће на пријевременим изборима за градоначелника Града Приједор
 6. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 7. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – упис у Централни бирачки списак
 8. Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких странака
 9. Приједлог Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких странака (пречишћени текст)
 10. Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима независних кандидата
 11. Приједлог Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима независних кандидата (пречишћени текст)
 12. Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака
 13. Приједлог Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака (пречишћени текст)
 14. Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака
 15. Приједлог Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака (пречишћени текст)
 16. Приједлог Упутства о поступку отварања и кориштења посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање
 17. Приједлог Упутства о доношењу финансијског плана и програма утрошка средстава политичке странке
 18. Приједлог Завршног извјештаја о напретку у провођењу препорука из Ревидираног Плана интегритета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 19. Приједлог Акционог плана Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за провођење Стратегије за борбу против корупције 2020. – 2024. за 2022. годину
 20. Остало

 

Предсједник

       Жељко Бакалар