Promoviranje rodne ravnopravnosti na izborima

Prag, 11.11.2023. godine – Na Generalnoj skupštini i plenarnoj konferenciji međunarodne organizacije Women in Electoral Management – International (WEMInternational) održanoj 08. i 09.11.2023. godine u Pragu su na poziv Međunarodne fondacije za izborne sustave (IFES) sudjelovale i članice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine dr. Irena Hadžiabdić i gđa Vanja Bjelica-Prutina.

Kako bi se riješila nedovoljna zastupljenost žena u političkim i izbornim procesima 2018. godine osnovana je organizacija Women in Electoral Management – International (WEMInternational) za promoviranje rodne ravnopravnosti na izborima. WEM-International jedina je međunarodna udruga koja se bavi rodnom ravnopravnošću, a osnovana je od strane tijela za provođenje izbora, ali i za njih. Organizacija ima jasnu misiju, viziju i mandat.

Članica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH dr. Irena Hadžiabdić je bila govornik  panelist na Sesiji 1: Panel rasprava – Žensko vodstvo u radu tijela za provođenje izbora: inspirativne osobne  priče iz cijelog svijeta. Ova sesija je održana u interaktivnom formatu. Sudionici panela – bivši ili sadašnji rukovodioci tijela za provođenje izbora– podijelili su priče iz vlastitih iskustava, uključujući kako su identifikovale i prevladale prepreke i izazove kao žene liderice.

Primarna svrha WEM-International je potaknuti žene da igraju aktivnu ulogu u izborima kao birači, kandidati, promatrači i izborni administratori, te promovirati jednake mogućnosti za žene na izborima. WEM-International podupire i jača kapacitete žena koje rade u izbornoj administraciji zahtijevajući veću odgovornost i djelovanje na rodnoj ravnopravnosti unutar tijela za provođenje izbora.