Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope usvojio izvješće o promatranju Općih izbora 2022. godine u BiH

Sarajevo, 24.04.2023. godine -  Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope je na svojoj 44. plenarnoj sjednici usvojio izvješće misije u kojoj je učestvovala delegacija od 15 članova i koja je promatrala izbore održane 2. listopada 2022. godine u Bosni i Hercegovini. Na dan izbora, devet timova sa devetnaest promatrača Kongresa posjetilo je oko 125 biračkih mjesta kako bi promatrali izborne procedure, od otvaranja biračkih mjesta do brojanja glasačkih listića.

  “Izbori su općenito bili mirni i dobro organizirani, te sukladni odgovarajućim odredbama na većini posjećenih biračkih mjesta”, istaknuo je izvjestitelj Stewart Dickson (Ujedinjeno Kraljevstvo, ILDG) i pozdravio brojna praktična poboljšanja koja je provela izborna administracija kako bi se smanjila mogućnost izborne prevare.

Međutim, izvješće Kongresa je identificiralo neka područja u kojima još ima prostora za napredak, posebno u pogledu medija, ravnopravnog sudjelovanja žena u političkom životu i nedostatka transparentnosti i nadzora nad financiranjem kampanja političkih stranaka.

Osim toga, izvješće Kongresa poziva vlasti da poboljšaju dostupnost biračkih mjesta i da preispitaju proceduru za pomoć pri glasovanju.

Nadalje, izvjestitelj je još jednom ponovio preporuku Kongresa da se izbori za kantonalne skupštine organiziraju odvojeno od općih izbora kako bi se izbjeglo da regionalna pitanja budu zasjenjena državnim. “Povjerenje, interes i volja za bavljenjem kantonalnom politikom vratit će se jedino predlaganjem jasnih političkih alternativa i programa građanima Bosne i Hercegovine”, zaključio je.

Više na linku:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680aa5ebb#_Toc127285710