Postupak dodjele zamjenskog mandata

Sarajevo, 17.03.2023. godine -  Procedura utvrđivanja prestanka mandata i dodjele mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu je propisana Izbornim zakonom BiH i Naputkom o dodjeli i prestanku mandata.

Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranog člana organa vlasti na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini, obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, te vodi i prethodni postupak, ako je potrebno, o utvrđivanju činjeničnog stanja (u slučaju kada je izabrani zvaničnik podnio ostavku, da je to učinio svojom voljom).

Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste iste političke stranke u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak mandata, odnosno od saznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava izabranog člana organa vlasti kojem prestaje mandat.

Prije nego što dodijeli mandat sljedećem kvalificiranom kandidatu, Središnje izborno povjerenstvo BiH provjerava kod Apelacionog odjela Suda BiH da li je nezadovoljna strana u roku od dva dana od dana prijema odluke podnijela žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste.

Članu organa vlasti kojem je dodijeljen mandat, umjesto člana organa vlasti kojem je prestao mandat sukladno članku 1.10 Izbornog zakona BiH, mandat  teče od dana pravomoćnosti odluke kojom mu je dodijeljen mandat, ukoliko naravno prethodno prihvati mandat. Sa danom pravomoćnosti odluke stiču se i uvjeti za uručenje Uvjerenja o dodjeli mandata.