Potvrđeni rezultati posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 06.03.2023. godine -  Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je na 26. sjednici donijelo Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema usvojenoj odluci Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potvrđuje rezultate i ovjerava da su posredni izbori za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine provedeni sukladno odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da su za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine izabrani:

 1. Lidija Bradara-predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Refik Lendo-potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Igor Stojanović-potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine će biti objavljena u službenim glasilima a izabranoj predsjednici i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine će biti uručena Uvjerenja o dodjeli mandata.

Danas usvojenom odlukom okončan je izborni proces započet 04.05.2022. godine kada su raspisani Opći izbori u Bosni i Hercegovni održani 02.10.2022. godine.

Podsjećamo da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine rezultate neposrednih izbora održanih 02.10.2022. godine potvrdilo u zakonskom roku 02.11.2022. godine.

Na neposrednim izborima održanim 02.10.2022. godine izabrano je ukupno 518 članova sljedećih organa vlasti:

 • Predsjedništvo BiH: 3
 • Parlament BiH: Ukupno 42 - iz FBiH 28 (21 direktno i 7 kompenzacijski mandati), iz RS 14 (9 direktno i 5 kompenzacijski mandati)
 • Parlament FBiH: 98 (73 direktno i 25 kompenzacijski mandati)
 • Predsjednik i potpredsjednici RS: 3
 • Narodna skupština RS: 83 zastupnika (63 direktno i 20 kompenzacijski mandati)
 • Kanton 1 (Unsko-sanski Kanton): 30
 • Kanton 2 (Posavski Kanton): 21
 • Kanton 3 (Tuzlanski Kanton): 35
 • Kanton 4 (Zeničko-Dobojski Kanton): 35
 • Kanton 5 (Bosansko-podrinjski Kanton-Goražde): 25
 • Kanton 6 (Srednjobosanski Kanton): 30
 • Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski Kanton): 30
 • Kanton 8 (Zapadnohercegovački Kanton): 23
 • Kanton 9 (Kanton Sarajevo): 35
 • Kanton 10: 25

Središnje izborno povjerenstvo BiH je 25.08.2022. godine donijelo Odluku o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za Opće izbore 2022. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu sa stanjem na dan 18.08.2022. godine u 24:00 sati. Prema navedenoj odluci 3.368.666 birača su upisana u izvode iz Središnjeg biračkog popisa za Opće izbore 2022. godine.

Ovjereno je 145 političkih subjekata (90 političkih stranaka, 17 neovisnih kandidata i 38 koalicija) za sudjelovanje na Općim izborima  2022. godine. Međutim, na glasačkom listiću se našlo ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata) jer se 8 stranaka pojavilo na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nije imalo ovjerene kandidacijske liste.

Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije:

 • članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
 • stalnih i 37 privremenih službenika u  Tajništvu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
 • član u 143 općinska/gradska izborna povjerenstva
 • službenika u općinskim/gradskim centrima za birački spisak
 • Oko 50.000 članova i zamjenika članova biračkih odbora
 • 474 angažiranih službenika u Glavnom centru za brojanje
 • Na dan održavanja Općih izbora 2022. godine angažirano je 13 regionalnih supervizora i 130 supervizora za koordiniranje i nadgledanje provođenja Općih izbora 2022. godine u svim osnovnim izbornim jedinicama.

Nakon konstituiranja zakonodavnih i predsjedničkih tijela izabranih neposredno 02.10.2022. godine, sukladno ustavnim i zakonskim rokovima organiziran je i realiziran izborni proces posrednih izbora za sljedeća tijela: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (15), Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (80), Vijeće naroda RS (28) i predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH (3), što je ukupno 126 posredno izabrana nosioca mandata

U periodu svibanj-prosinac  2022. godine Apelacionom odjelu Suda BiH ukupno je izjavljeno 467 žalbi od kojih je Sud BiH 392 žalbe odbio kao neosnovane; 21 odbacio kao neblagovremenu; 29 odbacio kao nedopuštene; 18 žalbi uvažio; 4 žalbe djelimično uvažio; utvrđen je  jedan (1) odustanak od žalbe; a jednu (1) žalbu  je Središnje izborno povjerenstvo BiH riješilo kroz odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju rezultata Općih izbora 2022. godine i odbijen je jedan (1) zahtjev za poništenje naredbe kao neosnovan što u procentu iznosi da je 96% odluka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH potvrđeno.

Konačno izvješće Međunarodne izborne promatračke misije (OSCE/ODIHR) Bosna i Hercegovina – Opći izbori, 2. listopad 2022. godine objavljen je 02.02.2023. godine i dostupan je na linku https://bit.ly/3JiayHu . U izvješću se pored ostalog navodi: Središnje izborno povjerenstvo je provelo izbore učinkovito, transparentno i u zakonskim rokovima, uprkos kašnjenjima uzrokovanim kasnom isplatom potrebnih sredstava i velikim nedostatkom ljudskih resursa. Dok su povjerenstva na višim nivoima, posebno Središnje izborno povjerenstvo, uživale povjerenje zainteresiranih strana, povjerenje javnosti u povjerenstva biračkih odbora (BO) ostalo je nisko zbog široko rasprostranjenih optužbi da neke političke stranke trguju pozicijama na biračkim mjestima kako bi kontrolirale biračka mjesta na dan izbora.”.