Prigovori i žalbe

Sarajevo, 19.09.2022. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je u svom radu u potpunosti otvoreno prema javnosti i transparentan rad je jedan od prioriteta ove državne institucije.

Od danas će javnost imati uvid i u pregled primljenih prigovora i žalbi u izbornom periodu dostavljenih Središnjem izbornom povjerenstvu BiH sa naznačenim statusom istih.

Pregled primljenih prigovora i žalbi sa stanjem na dan 19.09.2022. godine možete pogledati na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba, na podstranici Opći izbori 2022 / Prigovori i žalbe pod linkom:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=4&CategoryID=1180&PodmId=1199 .

Pregled će biti ažuriran svakih sedam dana.