Predstavljena aplikacija e-Promatrači

Sarajevo, 09.08.2022. godine – Centralno  izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je 08. i 09. kolovoz 2022. godine, u sklopu priprema za održavanje Općih izbora zakazanih za nedjelju 02.10.2022. godine, održalo edukaciju predstavnika/ca ovjerenih političkih subjekata za trenere izbornih promatrača i trenere osoba koje će biti ovlaštene za podnošenje prigovora i žalbi.

Tijekom edukacije detaljno je predstavljen način rada članova/ca biračkih odbora i u tom smislu prava izbornih promatrača, kao i ispravan način podnošenja prigovora i žalbi, te uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se odobrio zahtjev za ponovno otvaranje vreća i brojanje glasova.

Ova dvodnevna edukacija 90 predstavnika/ca ovjerenih političkih subjekata je bila prilika da se predstavi i nova aplikacija e-Promatrači kreirana u okviru portala e-Izbori.

Aplikacija za registraciju promatrača će omogućiti podnošenje, provjeru i ispis zahtjeva za akreditaciju promatrača uključujući učitavanje odgovarajuće dokumentacije podnositelja/ica zahtjeva u elektroničkom obliku, čuvanje podataka i elektroničkih  dokumenata u Centralnom izbornom povjerenstvu BiH, te će obavijestiti podnositelja/icu o statusu prijave putem portala e-Izbori i e-maila.

Razvoj i puštanje u funkciju aplikacije e-Promatrači pokazuje kontinuiranu opredijeljenost Centralnog izbornog povjerenstva BiH za unaprjeđenje izbornog procesa uvođenjem novih tehnologija i digitalizacije pojedinačnih segmenata izbornog procesa.

Dosadašnja digitalizacija i uspostava portala e-Izbori realizirana je zahvaljujući podršci Misije OESS-a u BiH.