Utemeljen Glavni centar za brojanje za provođenje Općih izbora 2022. godine

Sarajevo, 23.06.2022. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici održanoj danas, 23.06.2022. godine donijelo Odluku o utemeljenju Glavnog centra za brojanje za provođenje Općih izbora 2022. godine.

Prema usvojenoj odluci Glavni centrom za brojanje rukovodi ravnatelj i tri zamjenika ravnatelja, koje će imenovati Središnje izborno povjerenstvo BiH posebnom odlukom.

Glavni centar za brojanje, pored ostalog, vrši prijem i kontrolu biračkog materijala birača koji glasuju putem pošte, sa biračkih mjesta za glasovanje u odsutnosti, nepotvrđenih glasačkih listića, mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava. U Glavnom centru za brojanje se vrši i verifikacija prava glasa navedenih kategorija birača, brojanje i unos tih glasova, kao i ponovno brojanje po naredbi Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Poslovni prostor će se Glavnom centru za brojanje osigurati   na osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora kojeg će Središnje izborno povjerenstvo BiH zaključiti sa dobavljačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po javnom pozivu za zakup poslovnog prostora.

Odlukom o uspostavi Glavnog centra za brojanje imenovano je i povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora.