U toku provjera potpisa potpore birača

Sarajevo, 21.05.2022. godine – Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine, jučer u 16:00 sati je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine, koji će se održati u nedjelju, 02. listopada.

U propisanom roku Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine predato je 108 prijava političkih subjekata. Prijavu za ovjeru za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine podnijela je 91 politička stranka i 17 neovisnih kandidata.

Preliminarni pregled podnešenih prijava objavljen je na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH,  www.izbori.ba .

Preliminarni pregled podnešenih prijava političkih stranaka

Preliminarni pregled podnešenih prijava neovisnih kandidata

Na osnovu Odluke o uvođenju prekovremenog rada, rada u neradne dane i noćnog rada koju je usvojilo Središnje izborno povjerenstvo BiH, ovaj vikend je radni za sve uposlene u Tajništvu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i pristupilo se vrlo obimnoj i zahtjevnoj provjeri potpisa potpore birača političkim subjektima za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine.

Središnje izborno povjerenstvo BiH će sukladno propisanim rokovima izvršiti  provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, nakon čega se stiču uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi neovisnih kandidata. Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata je od 06. do 14. lipnja 2022. godine do 16:00 sati.