Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine

Sarajevo, 20.05.2022. godine – Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine, danas u 16:00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine, koji će se održati u nedjelju, 02. listopada.

Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu bit će dostupan javnosti na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Središnje izborno povjerenstvo BiH sukladno rokovima utvrđenim u navedemom Naputku izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, nakon čega se stiču uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi neovisnih kandidata. Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata je od 06. do 14. lipnja 2022. godine do 16 sati.