Financijska sredstva za provedbu Općih izbora 2022. godine moraju se obezbjediti do 19. svibnja

Sarajevo, 18.05.2022. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine pozdravlja održavanje telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa donošenjem odluke o osiguranju financijskih sredstava za provedbu Općih izbora 2022. godine. Međutim, Središnje izborno povjerenstvo BiH, vodeći računa o jasno propisanim rokovima i izričitim obavezama institucija BiH, ne može biti zadovoljno ishodom jučerašnje telefonske sjednice Vijeća ministara BiH.

Napominjemo javnost da je odredbama članka 1.2a Izbornog zakona BiH imperativno propisano da nadležne institucije sredstva za provedbu izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 19. svibnja. Središnje izborno povjerenstvo BiH je shodno uputama Ministarstva financija i trezora BiH od 14.01.2022. godine, a sukladno normama i procedurama propisanim Zakonom o financiranju institucija BiH, uputilo Vijeću ministara BiH prijedlog posebne odluke o izdvajanju financijskih sredstava iz Proračuna institucija BiH i medjunarodnih obaveza BiH u ukupnom iznosu od  12.528.000,00 KM.

Važnost provođenja slobodnih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i organa vlasti, koje su dužne, u okviru svoje nadležnosti omogućiti provođenje izbora. Financijska sredstva su već sada neophodna kako bi  Središnje izborno povjerenstvo BiH nesmetano provodilo sve zakonom propisane izborne radnje i aktivnosti. Neosiguranje sredstava u zakonom propisanom roku već je proizvelo određene radnje koje mogu ugroziti izborni proces, kao što su sutrašnje donošenje odluka SIP BiH o poništenju već provedenih postupaka javnih nabavki, potom slanje zahtjeva nadležnim institucijama u BiH o pružanju pomoći u pogledu upućivanja na rad u SIP BiH određenog broja službenika, uvođenje prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada i rada u dane državnih praznika, a zbog nemogućnosti da, kao uvijek do sada, angažiramo dodatno osoblje za rad u Tajništvu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine još jednom poziva donosioce odluka u Bosni i Hercegovini da ispune svoju zakonsku obavezu i u zakonskom roku osiguraju financijska sredstva za provedbu Općih izbora 2022. godine.

Cijeneći značaj izbornog procesa i činjenicu da izbori predstavljaju temeljni stub demokratije, izražavamo nadu i očekivanja, da će nadležne institucije pokazati odgovornost, ozbiljnost i poštovanje Izbornog zakona BiH, te da će u zakonom  predviđenom roku Središnjem izbornom povjerenstvu BiH doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 12.528.000,00 KM.