Financijska sredstva za provedbu Općih izbora 2022. godine moraju se obezbjediti do 19. svibnja

Sarajevo, 15.05.2022. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je 04. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 02. listopada ove godine.

 

Prema odredbama članka 1.2a Izbornog zakona BiH nadležne institucije sredstva za provedbu izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 19. svibnja. Središnje izborno povjerenstvo BiH je procijenilo da će Opći izbori 2022. godine koštati oko 12.528.000,00 KM.

 

Središnje izborno povjerenstvo BiH će postupati po odredbama Izbornog zakona BiH i striktno se pridržavati svih zakonskih odredbi i rokova koji su propisani.

 

Javnost podsjećamo na odredbe članka 1.3a Izbornog zakona BiH prema kojim Mandat članova predstavničkih organa izabranih na redovitim izborima traje četiri godine i teče od dana objavljivanja rezultata izbora u Službenom glasniku BiH“ . Rezltati Općih izbora 2018. godine su objavljeni u Službenom glasniku BiH broj 78/18 od 06.11.2018. godine.

 

Sukladno naprijed navedenim mandat članova predstavničkih organa izabranih na Općim izborima 2018. godine traje do studenog 2022. godine.

 

Pozivamo donosioce odluka u Bosni i Hercegovini da ispune svoju zakonsku obvezu i u zakonskom roku osiguraju financijska sredstva za provedbu Općih izbora 2022. godine.