14 . sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

14. 4. 2022 10 : 0

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 10. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 11. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 12. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 13. (hitne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Banovići
   2) Općinsko vijeće Doboj-Istok
   3) Općinsko vijeće Kladanj
   4) Skupština općine Istočna Ilidža
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški
   2) Gradskog izbornog povjerenstva Prijedor
   3) Gradskog izbornog povjerenstva Trebinje
   4) Gradskog izbornog povjerenstva Visoko
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Bileća
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Hadžići
   7) Općinskog izbornog povjerenstva Kozarska Dubica
   8) Općinskog izbornog povjerenstva Pale
   9) Općinskog izbornog povjerenstva Prnjavor
   10) Općinskog izbornog povjerenstva Sapna
   11) Općinskog izbornog povjerenstva Stari Grad Sarajevo
   12) Općinskog izbornog povjerenstva Vogošća
 4. Prijedlog Izvješća o stanju popunjenosti izbornih povjerenstva osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini na dan 31.03.2022. godine
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Stari Grad Sarajevo
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o broju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 7. Analiza stanja Središnjeg biračkog popisa za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
 8. Zahtjev za proračunskim sredstvima po Instrukciji za proračunske korisnike br. 1 Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2023. do 2025. godine
 9. Informacija o podnesenim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2021. godinu s izvorima financiranja
 10. Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2021. godini iz proračuna svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini
 11. Informacija o nepodnesenim postizbornim financijskim izvješćima neovisnih kandidata za Lokalne izbore 2020. godine
 12. Dopuna Informacije o pregledanim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2020. godinu, sa prijedlogom stranaka za reviziju na terenu
 13. Ostalo
   1) Izvješće sa službenog putovanja u Republiku Mađarsku
   2) Izvješće sa službenog putovanja u Republiku Srbiju

 

Predsjednik

  dr. Suad Arnautović