6 . sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

24. 2. 2022 10 : 30

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 4. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 5. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Ilidža
   2) Općinsko vijeće Neum
   3) Općinsko vijeće Velika Kladuša
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Doboj
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Han Pijesak
 4. Prijedlog odluka iz oblasti primjene članka 1.7 Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine:
   1) brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
   2) upis u Središnji birački popis
 5. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka utvrđivanja odgovornosti političke stranke Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog Naputka o izmjenama i dopunama Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst)
 7. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine
 8. Dopuna Informacije o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvjšća političkih stranaka za 2019. godinu, sa nalazima revizije
 9. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za pristup informacijama:
   1) Centra civilnih inicijativa
   2) Admira Gušića
   3) Hasana Krehe
   4) Milene Mitrović
   5) Dženana Tikveše
 10. Ostalo

 

Predsjednik

Željko Bakalar