2 . sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2022. godini

20. 1. 2022 10 : 30

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 1. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2022. godini
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Jablanica
   2) Općinsko vijeće Jajce
   3) Općinsko vijeće Vogošća
   4) Skupština grada Doboj
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva Teslić
 4. Prijedlog privremenog Plana nabave Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2022. godine
 5. Prijedlog privremenog Plana nabave Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, za nabave čija je procijenjena vrijednost nabave iz vrijednosnog razreda članka 14. stavak (2) točka a) i stavak (4) Zakona o javnim nabavama
 6. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Opće izbore 2022. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu usluga tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Opće izbore 2022. godine
 7. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi usluga tiskanja i pakiranja izbornog materijala za Opće izbore 2022. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu usluga tiskanja i pakiranja izbornog materijala za Opće izbore 2022. godine
 8. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi materijala za Opće izbore 2022. godine
   2) nabavi ambalažnog materijala za Opće izbore 2022. godine
   3) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu materijala i javnu nabavu ambalažnog materijala za Opće izbore 2022. godine
 9. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi usluga oglašavanja u dnevnom tisku za potrebe provedbe Općih izbora 2022. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu usluga oglašavanja u dnevnom tisku za potrebe provedbe Općih izbora 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi usluga održavanja info-sustava i razvoj novih aplikacija – kompjutorske usluge
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
 11. Prijedlog Zaključka o prikupljanju ponuda za zakup poslovnog prostora skladišnog tipa
 12. Ostalo

 

Predsjednik

       Željko Bakalar