1 . sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2022. godini

13. 1. 2022 10 : 0

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 81. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 82. (korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 83. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 84. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 85. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Ilijaš
 3. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka u predmetu kršenja odredbi članka 1.10 stavak (1) točka 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Mostar
   2) Gradskog izbornog povjerenstva Prijedor
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Busovača
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Foča (F BiH)
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Ilidža
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Teočak
 5. Prijedlog odluka o povratu novčanog iznosa pristojbe za ovjeru za sudjelovanje na prijevremenim izborima za gradonačelnika Grada Prijedor
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o broju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 7. Prijedlog Odluke u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – upis u Središnji birački popis
 8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvješćima političkih stranaka
 9. Prijedlog Pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvješćima političkih stranaka (prečišćeni tekst)
 10. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvješćima neovisnih kandidata
 11. Prijedlog Pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvješćima neovisnih kandidata (prečišćeni tekst)
 12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka
 13. Prijedlog Pravilnika o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka (prečišćeni tekst)
 14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije financijskih izvješća političkih stranaka
 15. Prijedlog Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije financijskih izvješća političkih stranaka (prečišćeni tekst)
 16. Prijedlog Naputka o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za financiranje troškova izborne kampanje
 17. Prijedlog Naputka o donošenju financijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke
 18. Prijedlog Završnog izvješća o napretku u provedbi preporuka iz Revidiranog Plana integriteta Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 19. Prijedlog Akcijskog plana Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. za 2022. godinu
 20. Ostalo

 

Predsjednik

       Željko Bakalar