Rješavanje izbornih sporova, sudska praksa – Opći izbori u BiH 2022. godine

Sarajevo, 09.05.2023. godine -  U okviru Edicije “Izborno parvo u praksi – Opći izbori 2022. godine” danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila drugu publikaciju  “Rješavanje izbornih sporova, sudska praksa – Opći izbori u BiH 2022. godine” .

Misija ove publikacije je da svi službenici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, politički subjekti, analitičari, pravnici u nevladinim organizacijama, studenti prava kao i javnost koja se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa koje donosi Centralna izborna komisija BiH, redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakon i podzakonske akte koji se primjenjuju.

Cilj ove publikacije je da omogući široj i općoj pravnoj javnosti da steknu i prošire znanja o mogućim rješenjima Suda Bosne i Hercegovine u postupcima odlučivanja po žalbama u izbornim predmetima.

Ranije objavljena publikacija „Analiza nevažećih glasačkih listića Opći izbori 2022-direktni izbori“ kao i danas objavljena publikacija “Rješavanje izbornih sporova, sudska praksa – Opći izbori u BiH 2022. godine” javnosti su dostupne na linku:

https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryId=928&Tag=515