Postupak utvrđivanja i potvrđivanja rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH

Sarajevo, 17.02.2023. godine -  U skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 9. Izbornog zakona BiH Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, ovjerava da su ti izbori provedeni u skladu sa Izbornim zakonom BiH i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH.

U vezi sa postupkom utvrđivanja i potvrđivanja rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federeacije BiH obavještavamo javnost o sljedećem:

Izbori za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH vrše se u skladu sa odredbama člana  9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 i 9.19 Izbornog zakona BiH.

U skladu sa članom 9.19 stav (1) Izbornog zakona BiH „Tri kandidata izabrana u skladu s članovima 9.13 do 9.18 ovog Zakona odlučuju između sebe koji od njih će obavljati funkciju predsjednika. Ukoliko se dogovor ne postigne, o tome će odlučivati Predstavnički dom.“.

U skladu sa članom 58h. Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH „Odluka nadležnog doma Parlamenta Federacije BiH o izboru liste od tri kandidata u skladu sa članovima 9.13 do 9.18 Izbornog zakona BiH i odluka iz člana 9.19 stav (1) Izbornog zakona BiH , zajedno sa kompletnim izbornim materijalom dostavlja se Centralnoj izbornoj komisiji BiH na utvrđivanje i potvrđivanje rezultata izbora u skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 9. Izbornog zakona BiH.“.

Do danas,  17.02.2023. godine Centralna izborna komisija BiH je primila izborni materijal samo od Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Da bi mogla pristupiti postupku utvrđivanja izbornih rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH neophodno je da Centralna izborna komisija BiH dobije izborni materijal iz Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kao i odluku iz člana 9.19 stav (1) Izbornog zakona BiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kada se steknu uvjeti donosi odluku o utvrđivanju rezultata izbora, a nakon protoka roka za podnošenje žalbi i nakon pravosnažnosti odluke Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH i istu objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ .