Prijevremeni izbori 2023. godine – prijave 76 osoba ne ispunjavaju uvjete za glasanje izvan BiH

Sarajevo, 09.01.2023. godine -  Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 4. i 17, a u vezi sa članom 3.15 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, člana 28. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, Odluke o raspisivanju i održavnju prijevremenih izbora za gradonačelnike gradova Bihać, Tuzla, Srebrenik, i Zvornik i načelnika općina Bratunac i Vogošća Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas na 2. sjednici u 2023. godini donijela Odluku  kojom se odbija upis u Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 76 osoba. Njihove prijave su odbijene jer ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete, odnosno nedostaje validan dokaz o identitetu ili nedostaje dokaz o prebivalištu u BiH ili nedostaje validan dokaz o tačnoj adresi boravka izvan BiH ili prijava ima više nedostataka.

 

Sastavni dio odluke je i spisak odbijenih osoba za upis u Izvod za glasanje izvan BiH na prijevremenim izborima 2023. godine, a ista će biti objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objave dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. Protiv navedene odluke se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

 

U skladu sa Uputstvom o redoslijedu izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća Centralni birački spisak se zaključuje 16.01.2023. godine. 

 

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća će se održati u nedjelju, 05.02.2023. godine.

 

Današnju 2. sjednicu Centralne izborne komisije BiH možete pogledati na linku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=39rnWhx5Ou8