Potvrđeni rezultati posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2022. godine -  Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 105. sjednici donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora  i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

U skladu sa članom 10.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH se sastoji od 80 delegata, 23 iz reda bošnjačkog, 23 iz reda hrvatskog, 23 iz reda srpskog naroda i 11 iz reda Ostalih.

U Dom naroda Parlamenta Federacije BiH izabrani su:

 1. DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
 1. Azhar Sejarić
 2. Mehmed Mahmić
 3. Emir Dautović
 4. Mehmed Memišević
 5. Dževad Hadžić
 6. Muamer Zukić
 7. Senad Alić
 8. Izen Hajdarević
 9. Damir Šišić
 10. Fahrudin Čolaković
 11. Mirnes Bašić
 12. Amra Babić
 13. Almina Sivić
 14. Nezim Alagić
 15. Aida Obuća
 16. Amir Orlović
 17. Eldin Delić
 18. Irma Memidžan
 19. Haris Zahiragić
 20. Fatima Gavrankapetanović- Smailbegović
 21. Kemal Ademović
 22. Irfan Čengić
 23. Hikmet Hodžić

 

 1. DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA
 1. Tanja Šantić
 2. Ilija Ilić
 3. Silva Banović
 4. Marina Mujkanović
 5. Ivo Tadić
 6. Berina Fejzić
 7. Anto Bilić
 8. Boris Mrnjavac
 9. Ilija Nakić
 10. Ivo Šimunović
 11. Ivan Odak
 12. Oliver Soldo
 13. Tomislav Martinović
 14. Damir Džeba
 15. Iva Raguž
 16. Milan Ševo
 17. Ivana Zrimšek Šaravanja
 18. Tomislav Mandić
 19. Ivica Pavković
 20. Damir Marjanović
 21. Ivan Ivić
 22. Mladen Šarić
 23. Dragan Konta

 

 1. DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA
 1. Mladen Lonić
 2. Svetlana Kamenjaš
 3. Slađan Ilić
 4. Žarko Vujović
 5. Mladen Simić
 6. Goran Bulajić
 7. Daliborka Milović
 8. Branka Cvijetić
 9. Ljubinka Atanasijević
 10. Vesna Saradžić
 11. Dragica Suša
 12. Zora Dujmović
 13. Miroslav Mitrović
 14. Smiljana Viteškić
 15. Vedrana Vujović
 16. Miomirka Melank
 17. Jelena Pekić
 18. Igor Stojanović
 19. Kristina Petrović
 20. Dragana Damjanović
 21. Duško Radun
 22. Goran Broćeta
 23. Nikola Materić

 

 1. DELEGATI IZ REDA OSTALIH
 1. Senita Handukić
 2. Sandra Imširović
 3. Halil Selimbašić
 4. Almir Babajić
 5. Arman Zalihić
 6. Sanela Klarić
 7. Nihad Uk
 8. Albin Zuhrić
 9. Kenan Magoda
 10. Vibor Handžić
 11. Belma Kapo

 

Nakon što je danas Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultate posrednih izbora i dodjelila mandate u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, stekli su se uvjeti za sazivanje konstituirajuće sjednice ovog zakonodavnog organa vlasti, a čija je obaveza, u skladu sa članom 9.12b stav (1) Izbornog zakona BiH da u narednih 30 dana provede posredne izbore za izbor delegata (5 Bošnjaka i 5 Hrvata) u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Federacije BiH. Uvjerenja za dodjelu mandata novoizabranim delegatima u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH će biti blagovremeno pripremljena i spremna za uručenje, tako da ni za ovaj organ, kao ni za sve ostale ostale organe vlasti u BiH,  Centralna izborna komisija BiH nije smetnja za sazivanje konstituirajućih sjednica.

 

Današnju 105. sjednicu Centralne izborne komisije BiH možete pogledati na linku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqdJqUjygxE