Izazovi i dobre prakse elektronske identifikacije birača

Sarajevo, 21.09.2022. godine – Delegacija  Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koju čine predsjednik dr. Suad Arnautović i članovi dr. Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar boravila je u Tirani na dvodnevnoj radionici  o izazovima elektronske identifikacije birača koju je organizirao OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u okviru OSCE/ODIHR-ovog Projekta „Podrška izbornim reformama na Zapadnom Balkanu“.

Naziv radionice je  „Regionalne perspektive za elektronsku identifikaciju birača – izazovi i dobre prakse“, a fokus debate je bio na pravnom okviru neophodnom za uspostavu  sistema elektronske identifikacije birača uključujući međunarodne standarde i dobre prakse za ažuriranje procesa i zaštitu podataka.

Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dr. Suad Arnautović je u svom referatu predstavio portal e-Izbori i dosadašnje aktivnosti Centralne izborne komisije BiH na unapređenju izbornog procesa u BiH. Istakao je da Centralna izborna komisija BiH uz finansijsku i tehničku podršku Delegacije Evropske Unije u BiH planira u prvoj polovini 2023. godine provesti dvokomponentni pilot projekat. Cilj pilot projekta je uz korištenje elektronskog sistema identifikacije birača spriječiti zloupotrebe vezane za identitet birača kao što su glasanje u ime druge osobe, višestruko glasanje i zloupotrebu glasanja nakon zatvaranja biračkih mjesta ali i brži transfer izbornih rezultata sa biračkih mjesta do općinskih/gradskih izbornih komisija i Centralne izborne komisije BiH (Glavnog centra za brojanje).

Pilot projekat će biti proveden na 165 biračkih mjesta iz deset izbornih jedinica širom Bosne i Hercegovine.

Delegacija Centralne izborne komisije BiH je boravak u Tirani iskoristila da održi sastanke sa predsjednicima državnih izbornih komisija iz Albanije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, sa predstavnicima Republičke izborne komisije Srbije, kao i sa ekspertima OSCE/ODIHR-a za izbore. Na poziv predsjednika Centralne izborne komisije Albanije Ilirjana Celibashija delegacija Centralne izborne komisije BiH je obišla i sjedište Centralne izborne komisije Albanije.