Prigovori i žalbe

Sarajevo, 19.09.2022. godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u svom radu u potunosti otvorena prema javnosti i transparentan rad je jedan od prioriteta ove državne institucije.

Od danas će javnost imati uvid i u pregled primljenih prigovora i žalbi u izbornom periodu dostavljenih Centralnoj izbornoj komisiji BiH sa naznačenim statusom istih.

Pregled primljenih prigovora i žalbi sa stanjem na dan 19.09.2022. godine možete pogledati na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba , na podstranici Opći izbori 2022/Prigovoi i žalbe pod linkom:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1179&PodmId=1191 .

Pregled će biti ažuriran svakih sedam dana.