Završena dvodnevna konferencija “Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti i integritetu izbora”

U organizaciji Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu i Misije OSCE-a u BiH na Ilidži je danas, 25.06.2022. godine završena dvoednevna konferencija “Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti i integritetu izbora”.

Prvi put u Bosni i Hercegovini raspravu o “izbornim prevarama” su vodili stručnjaci iz pravosudnih institucija, policijskih agencija i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je bio rasprava o funkcionalnoj koordinaciji između pravosudnih institucija, policijskih agencija i tijela za provedbu izbora, kao i rasprava o istragama i krivičnim gonjenjima u vezi sa izbornim prevarama.

Kao rezultat konferencije usvojeni su zaključci od kojih izdvajamo: potrebno je imenovati kontakt osobe u svim tužilaštvima i policijskim agencijama za komunikaciju i saradnju sa Centralnom izbornom komisijom BiH, tužilaštva u BiH će sa nadležnim policijskim agencijama a kroz rad operativnih foruma za saradnju održati sastanak i napraviti plan proaktivnog djelovanja i aktivnosti koje će se provoditi kako bi se obezbijedio adekvatan odgovor na eventualne zloupotrebe u toku izbornog procesa, predlaže se i održavanje posebnog sastanka Strateškog foruma za saradnju tužilaštava i policijskih agencija na kojem će se razmatrati sva aktuelna pitanja iz ove oblasti i predložiti konkretne mjere i aktivnosti na strateškom nivou.

Centralnu izbornu komisiju BiH su predstavljali dr. Suad Arnautović, predsjednik i gđa Vanja Bjelica-Prutina, članica CIK BiH.

ZAKLJUČCI sa Konferencije: „Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti i integritetu izbora“ 23.-25.6.2022. godine