Centralna izborna komisija BiH odlučivala o ovjeri koalicija i sankcijama političkim strankama

Sarajevo, 17.06.2022. godine – Razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija, Centralna izborna komisija BiH je na 28. sjednici održanoj 16.06.2022. godine  počela proces ovjere koalicija za učešće na predstojećim Općim izborima 2022. godine zakazanim za nedjelju, 02.10.2022. godine.

Od ukupno 38 koalicija koliko je podnijelo prijavu za ovjeru, Centralna izborna komisija BiH je ovjerila 36 a dvije koalicije će biti obavještene da u roku od dva dana od dana prijema obavijesti otklone nedostatke. Rok za otklanjanje nedostataka ističe u ponedjeljak, 20.06.2022. godine u 16:00 sati.

Na osnovu Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2019. godinu i nalaza revizije, Centralna izborn akomisija BiH je zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka izrekla novčane kazne 51 političkoj stranci u ukupnom iznosu od 336.300 KM. Prilkom određivanja visine novčane kazne Centralna izborna komisija BiH je cijenila finansijsko stanje političke stranke, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Na istoj sjednici Centralna izborna komisija BiH je primila k znanju Informaciju o postupku prijema i obrade prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za period 4. 5. do 15. 6. 2022. godine putem portala e-Izbori. Do sada je nalog otvorila 21.471 osoba, od čega je unos podataka završilo  11.807  osoba i u toku je njihova obrada. Prijave birača za glasanje izvan BiH se podnose do 19. jula.

Sve sjednice Centralne izborne komisije BiH, kao i 28. održanu 16.06.2022. godine možete pogledati na www.izbori.ba ili na https://www.youtube.com/c/IZBORIBIH