Podnošenje prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2022. godine

Sarajevo, 05.05.2022. godine – U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine koji će se održati u nedjelju, 02. oktobra 2022. godine od danas se u sjedištu Centralne izborne komisije BiH mogu preuzeti obrasci za prijavu učešća na izborima, a od sutra do 20. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i neovisne kandidate. Nakon što CIK BiH ovjeri političke stranke i neovisne kandidate od 06. do 14 juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata.

 

Pravilnik o prijavi i uslovima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2022. godine kojim se propisuje način podnošenja prijava za ovjeru i uslovi za ovjeru političkih subjekata, način podnošenja potpisa podrške i uslovi oslobađanja obaveze prikuplјanja potpisa podrške, te način provjere i potvrđivanja potpisa podrške, način podnošenja i visina takse uz prijavu za ovjeru političkih subjekata i obrasci za podnošenje prijava za ovjeru političkih subjekata, kao i izgled i sadržaj obrazaca kandidatskih listi i propisanih izjava, za učešće na Općim izborima 2022. dodine dostupan je na www.izbori.ba na posebnoj podstranici posvećenoj Općim izborima 2022. godine pod linkom:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1179