17 . sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

4. 5. 2022 10 : 0 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine
 2. Prijedlog Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine koji će se održati u nedjelju 2. oktobra 2022. godine
 3. Prijedlog Odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska a sa stanjem na dan 3.5.2022. godine u 24.00 sata
 4. Prijedlog Pravilnika o prijavi i uslovima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2022. godine
 5. Prijedlog Pravilnika o provedbi izbora
 6. Prijedlog Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska
 7. Prijedlog Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora
 8. Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora
 9. Prijedlog Uputstva o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u Bosni I Hercegovini
 10. Prijedlog Uputstva o prestanku i dodjeli mandata
 11. Prijedlog Uputstva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 12. Prijedlog Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta
 13. Prijedlog Uputstva o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim komisijama
 14. Prijedlog Uputstva o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkim listićima
 15. Prijedlog Odluke o nazivima i oznakama osnovnih izbornih jedinica i izbornih jedinica u Gradu Mostaru
 16. Prijedlog Odluke o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 17. Prijedlog Odluke o diplomatsko – konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u kojima se planira organiziranje glasanja za Opće izbore 2022. godine
 18. Prijedlog Odluke o formi i sadržaju glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora na Općim izborima 2022. godine
 19. Prijedlog Odluke o logu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji će se koristiti za Opće izbore 2022. godine
 20. Prijedlog Odluke o načinu izrade, obliku i sadržaju, čuvanju, upotrebi i uništavanju štambilja kojim se otiskuju glasački listići na izborima u Bosni i Hercegovini
 21. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 22. Prijedlog Instrukcije o postupanju izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica sa glasačkim kutijama


Predsjednik  

dr. Suad Arnautović