15 . sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

21. 4. 2022 10 : 0

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 14. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
   2) Općinsko vijeće Gradačac
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Prijedor
   2) Gradske izborne komisije Tuzla
   3) Općinske izborne komisije Istočni Mostar
   4) Općinske izborne komisije Rudo
   5) Općinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo
   6) Općinske izborne komisije Velika Kladuša
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja izbora za organe lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na području:
   1) Grada Bihaća
   2) Općine Trnovo
 5. Informacija o održanoj edukaciji uposlenika centara za birački spisak
 6. Prijedlog Uputstva o izmjeni Uputstva o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju projektnog zadatka nadogradnje softverskog alata za vođenje Centralnog biračkog spiska Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka utvrđivanja odgovornosti nezavisnih kandidata zbog kršenja odredaba člana 15. stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za pristup informacijama:
   1) Hrvatske republikanske stranke
   2) Haruna Išerića
   3) Centra civilnih inicijativa
   4) Miljana Jovičića
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o popisu izdvojene arhivske građe iz registraturne građe i odabiru bezvrijedne registraturne građe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog Odluke o prikupljanju ponuda za prodaju i uništenje dijela bezvrijedne registraturne građe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju teksta Izvještaja o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2021. godini
 13. Ostalo

 

Predsjednik  

 dr. Suad Arnautović