Podaci od:  10.02.2011 10:00
Osnovne izborne jedinice
1 . 018 - ODŽAK / VUKOSAVLJE