PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  KISELJAK  
 Ukupan broj glasova za  stranku   86

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HODŽURDA
EDINA
5
17
19,77 %
  2.
BEGANOVIĆ
FATIMA
11
9
10,47 %
  3.
HADŽIĆ
DŽEVAD
3
6
6,98 %
  4.
HARAČIĆ
NAMIR
1
5
5,81 %
  5.
JOZIĆ
MARIJAN
9
5
5,81 %
  6.
OPARDIJA
INDIRA
8
2
2,33 %
  7.
TOPALBEGOVIĆ
DENIS
10
2
2,33 %
  8.
HRVAČIĆ
ADIS
4
2
2,33 %
  9.
BRAJIĆ
SENADA
2
2
2,33 %
  10.
ŠUVALIĆ
ŠERIF
7
2
2,33 %
  11.
√źULABIĆ
ADNAN
6
1
1,16 %