PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  LIVNO  
 Ukupan broj glasova za  stranku   21

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
CERO
MIRSAD
4
9
42,86 %
  2.
DUGANHODŽIĆ
DŽEVAD
1
4
19,05 %
  3.
HODŽIĆ
SABINA
5
2
9,52 %
  4.
HORMAN
SABINA
2
2
9,52 %
  5.
SMAJIĆ
ZIJAT
9
2
9,52 %
  6.
BAŠIĆ
KASIM
7
1
4,76 %
  7.
KARAHODŽIĆ
SALVEDINA
8
1
4,76 %
  8.
KRNDIJA
JOVAN
6
0
0 %
  9.
RADASLIĆ
FEHKO
3
0
0 %