PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  JABLANICA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   125

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HELBET
REFIK
4
20
16,00 %
  2.
DELALIĆ
JASMIN
16
16
12,80 %
  3.
KOŠPO
ADELA
14
16
12,80 %
  4.
HUJDUR
ISMET
12
14
11,20 %
  5.
HABIBIJA
FUAD
13
8
6,40 %
  6.
ÐELMO
MITHAD
9
7
5,60 %
  7.
REDŽO
SENADA
22
6
4,80 %
  8.
BEGIĆ
AJLA
20
5
4,00 %
  9.
BEHRAM
SEMIR
3
5
4,00 %
  10.
ŠAHINOVIĆ
KASIM
7
4
3,20 %
  11.
MALKIĆ
SADETA
25
4
3,20 %
  12.
LAZAREVIĆ
ARMINA
2
4
3,20 %
  13.
BISEROVIĆ
DŽEVAD
24
3
2,40 %
  14.
ALAJBEGOVIĆ - DŽUMHUR
AMIRA
11
3
2,40 %
  15.
BAJGORIĆ
SANJA
8
2
1,60 %
  16.
BAKOŠ
EMIL
1
2
1,60 %
  17.
ÐEDOVIĆ
DAMIR
10
1
0,80 %
  18.
FRKO
KAMIL
6
1
0,80 %
  19.
GERIN
ADMIR
19
1
0,80 %
  20.
BAJRAKTAREVIĆ
ANEL
23
1
0,80 %
  21.
BUBALO
BERINA
17
1
0,80 %
  22.
LJELJAK
VANIS
18
1
0,80 %
  23.
SUKOVIĆ
ILHAN
21
1
0,80 %
  24.
SMAJIĆ
AZIM
15
0
0 %
  25.
KRIVIĆ
SEVLA
5
0
0 %