NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  JAJCE  
 Ukupan broj glasova za  stranku   97

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIRADONČIĆ
OMER
1
34
35,05 %
  2.
SKOPLJAK
ALISA
2
22
22,68 %
  3.
MURATBEGOVIĆ
HASAN
3
20
20,62 %
  4.
HUSEINSPAHIĆ
FIKRET
5
11
11,34 %
  5.
LJEVAKOVIĆ
ELVIRA
4
11
11,34 %