NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  BUGOJNO  
 Ukupan broj glasova za  stranku   127

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
TOPČIĆ
SANELA
1
32
25,20 %
  2.
ČAJDIN
SALIH
21
23
18,11 %
  3.
ĆURIĆ
MEHRIÐANA
16
19
14,96 %
  4.
BATIĆ
FERID
14
14
11,02 %
  5.
ZAHIROVIĆ
HAJRUDIN
4
13
10,24 %
  6.
TERZIĆ
EDHEM
3
11
8,66 %
  7.
SILAJDŽIJA
AIDA
10
10
7,87 %
  8.
BOSTAN
SEAD
11
8
6,30 %
  9.
RIZVIĆ
SEJAD
15
6
4,72 %
  10.
MLIVO
MIRSAD
12
6
4,72 %
  11.
FEJZIĆ
FIKRET
2
5
3,94 %
  12.
AGIĆ - ŽUNA
ASIMA
5
5
3,94 %
  13.
LISICA
SEAD
6
4
3,15 %
  14.
PRASKO
ENISA
19
4
3,15 %
  15.
ROSIĆ
ÐEMIL
9
3
2,36 %
  16.
ŽUNA
ERGIN
18
3
2,36 %
  17.
FEJZIĆ
KJAZIM
8
2
1,57 %
  18.
KARAGA
SEMIR
20
2
1,57 %
  19.
SPAHIĆ
INZUDINA
7
2
1,57 %
  20.
PAMIĆ
ISMET
17
1
0,79 %
  21.
PRASKO
DENISA
13
1
0,79 %