NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  JAJCE  
 Ukupan broj glasova za  stranku   119

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
AGIĆ - ŽUNA
ASIMA
5
31
26,05 %
  2.
ŽUNA
ERGIN
18
29
24,37 %
  3.
TOPČIĆ
SANELA
1
17
14,29 %
  4.
TERZIĆ
EDHEM
3
15
12,61 %
  5.
KARAGA
SEMIR
20
13
10,92 %
  6.
SILAJDŽIJA
AIDA
10
10
8,40 %
  7.
FEJZIĆ
FIKRET
2
9
7,56 %
  8.
ČAJDIN
SALIH
21
7
5,88 %
  9.
ZAHIROVIĆ
HAJRUDIN
4
7
5,88 %
  10.
BOSTAN
SEAD
11
6
5,04 %
  11.
MLIVO
MIRSAD
12
6
5,04 %
  12.
LISICA
SEAD
6
5
4,20 %
  13.
PRASKO
DENISA
13
4
3,36 %
  14.
PRASKO
ENISA
19
4
3,36 %
  15.
BATIĆ
FERID
14
4
3,36 %
  16.
ĆURIĆ
MEHRIÐANA
16
3
2,52 %
  17.
FEJZIĆ
KJAZIM
8
3
2,52 %
  18.
PAMIĆ
ISMET
17
3
2,52 %
  19.
SPAHIĆ
INZUDINA
7
3
2,52 %
  20.
RIZVIĆ
SEJAD
15
2
1,68 %
  21.
ROSIĆ
ÐEMIL
9
2
1,68 %