POLITIČKI POKRET MLADIH BIH
  DOBOJ  
 Ukupan broj glasova za  stranku   53

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SIKIMA
GORAN
1
11
20,75 %
  2.
ARNAUTOVIĆ
ŽIVANA
4
10
18,87 %
  3.
MIRKOVIĆ
ILIJA
3
7
13,21 %
  4.
SIRAR
SLAƐANA
2
6
11,32 %