POLITIČKI POKRET MLADIH BIH
  BIJELJINA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   45

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ARNAUTOVIĆ
ŽIVANA
4
12
26,67 %
  2.
SIKIMA
GORAN
1
11
24,44 %
  3.
MIRKOVIĆ
ILIJA
3
7
15,56 %
  4.
SIRAR
SLAƐANA
2
3
6,67 %