POLITIČKI POKRET MLADIH BIH
  JAJCE  
 Ukupan broj glasova za  stranku   32

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
NEZIROVIĆ
ENES
1
11
34,38 %
  2.
KLISURA
SANELA
5
9
28,13 %
  3.
GAZIĆ
EDIN
3
8
25,00 %
  4.
DEMIRAJ
DŽENANA
2
7
21,88 %
  5.
BUJAK
VESNA
8
6
18,75 %
  6.
NEZIROVIĆ
HAZIM
4
6
18,75 %
  7.
HAZNEDAREVIĆ
EDIN
7
5
15,63 %
  8.
HUSEJNAGIĆ
SAMIR
6
4
12,50 %
  9.
UGARAK
DINO
9
2
6,25 %