BH-SLOBODNI DEMOKRATI
  DOMALJEVAC - ŠAMAC  
 Ukupan broj glasova za  stranku   2

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MEHANOVIĆ
OSMAN
1
2
100,00 %
  2.
OSMANČIĆEVIĆ
AMIRA
4
0
0 %
  3.
HADŽIĆ
EDIN
5
0
0 %
  4.
HASAGIĆ
SAMIRA
2
0
0 %
  5.
KRAJINOVIĆ
BAKIR
3
0
0 %