NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  STOLAC  
 Ukupan broj glasova za  stranku   25

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ŠUTALO
MIRO
10
14
56,00 %
  2.
ŠUTALO
IVICA
21
6
24,00 %
  3.
BEBANIĆ
VAHIDA
5
3
12,00 %
  4.
KARAMATIĆ
PERO
9
3
12,00 %
  5.
MARIJANOVIĆ
DRAGAN
12
2
8,00 %
  6.
ROMIĆ
MARKO
1
2
8,00 %
  7.
PINTUL
SUADA
32
1
4,00 %
  8.
PRIBIŠIĆ
VESNA
26
1
4,00 %
  9.
MEHMEDOVIĆ
IRMA
14
1
4,00 %
  10.
STANKOVIĆ
LJILJA
11
1
4,00 %
  11.
VUČINA
ADISA
2
1
4,00 %
  12.
BULIĆ
IVAN
30
1
4,00 %
  13.
HADŽIZUKIĆ
EMIR
6
1
4,00 %
  14.
BAJČETIĆ
BRANKO
15
1
4,00 %
  15.
ČOLIĆ
ESAD
19
1
4,00 %
  16.
BAHILJ
MILORAD
3
0
0 %
  17.
ŠARIĆ
SULEJMAN
28
0
0 %
  18.
ŠKEGRO
NERY
20
0
0 %
  19.
BOŠKOVIĆ
ANDRIJA
22
0
0 %
  20.
IMAMOVIĆ
NAIL
7
0
0 %
  21.
JURIĆ
KRISTIJAN
13
0
0 %
  22.
JUSUPOVIĆ
ŠEFIK
33
0
0 %
  23.
KARAMATIĆ
ARNOLD
16
0
0 %
  24.
BUTIGAN
JOZO
25
0
0 %
  25.
DURANSPAHIĆ
SENIN
24
0
0 %
  26.
MARIĆ
ŽELJKO
31
0
0 %
  27.
STOJKOVIĆ
ZRINKA
17
0
0 %
  28.
VIŠTICA
ANÐELKA
29
0
0 %
  29.
VUČIJAK
IZETA
8
0
0 %
  30.
PEJANOVIĆ
RATKO
4
0
0 %
  31.
MARTINOVIĆ
MARIJA
23
0
0 %
  32.
SONTAG
RUDOLF
27
0
0 %
  33.
STANKOVIĆ
IVAN
18
0
0 %