DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ-DNS
  JAJCE  
 Ukupan broj glasova za  stranku   49

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
NOVAK
DANE
1
36
73,47 %
  2.
NOVAK
JELENA
7
5
10,20 %
  3.
VJEŠTICA
BLATOJA
8
5
10,20 %
  4.
MIHAJLOVIĆ
RADOVAN
14
4
8,16 %
  5.
ĆELIĆ
ZDRAVKA
4
4
8,16 %
  6.
GLIŠIĆ
PETRA
2
4
8,16 %
  7.
PONJEVIĆ
BORO
5
3
6,12 %
  8.
MITROVIĆ
DANICA
16
3
6,12 %
  9.
KRNDIJA
STOJAN
21
3
6,12 %
  10.
VUKOVIĆ
VLAJKO
3
3
6,12 %
  11.
VUJIĆ
LUKA
24
2
4,08 %
  12.
VUJNIĆ
DRAGOJA
23
2
4,08 %
  13.
POPRŽEN
ÐURO
18
2
4,08 %
  14.
ROLJIĆ
MILJA
25
2
4,08 %
  15.
ROLJIĆ
PETKO
15
2
4,08 %
  16.
SUKARA
PREDRAG
12
2
4,08 %
  17.
TOMIČIĆ
MILAN
6
2
4,08 %
  18.
TRKULJA
LJUBICA
19
2
4,08 %
  19.
VELEMIR
SLAÐAN
17
2
4,08 %
  20.
ILIĆ
BILJANA
10
2
4,08 %
  21.
ÐUKIĆ
SLOBODAN
11
2
4,08 %
  22.
ĆELIĆ
DRAGOLJUB
9
2
4,08 %
  23.
BAĆANOVIĆ
ALEKSANDAR
20
2
4,08 %
  24.
FRANJIĆ
IVANA
22
2
4,08 %
  25.
GAJIĆ
SNEŽANA
13
2
4,08 %