DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ-DNS
  BUGOJNO  
 Ukupan broj glasova za  stranku   15

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GAJIĆ
SNEŽANA
13
1
6,67 %
  2.
KRNDIJA
STOJAN
21
1
6,67 %
  3.
NOVAK
DANE
1
1
6,67 %
  4.
NOVAK
JELENA
7
1
6,67 %
  5.
PONJEVIĆ
BORO
5
1
6,67 %
  6.
POPRŽEN
ÐURO
18
0
0 %
  7.
ROLJIĆ
MILJA
25
0
0 %
  8.
ROLJIĆ
PETKO
15
0
0 %
  9.
SUKARA
PREDRAG
12
0
0 %
  10.
TOMIČIĆ
MILAN
6
0
0 %
  11.
TRKULJA
LJUBICA
19
0
0 %
  12.
VELEMIR
SLAÐAN
17
0
0 %
  13.
VJEŠTICA
BLATOJA
8
0
0 %
  14.
VUJIĆ
LUKA
24
0
0 %
  15.
VUJNIĆ
DRAGOJA
23
0
0 %
  16.
VUKOVIĆ
VLAJKO
3
0
0 %
  17.
MIHAJLOVIĆ
RADOVAN
14
0
0 %
  18.
MITROVIĆ
DANICA
16
0
0 %
  19.
GLIŠIĆ
PETRA
2
0
0 %
  20.
ILIĆ
BILJANA
10
0
0 %
  21.
ÐUKIĆ
SLOBODAN
11
0
0 %
  22.
ĆELIĆ
DRAGOLJUB
9
0
0 %
  23.
ĆELIĆ
ZDRAVKA
4
0
0 %
  24.
BAĆANOVIĆ
ALEKSANDAR
20
0
0 %
  25.
FRANJIĆ
IVANA
22
0
0 %