SP-SOCIJALISTIČKA PARTIJA
  STOLAC  
 Ukupan broj glasova za  stranku   7

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GLAVAŠ
VLADIMIR
7
1
14,29 %
  2.
PUDAR
SLOBODAN
1
1
14,29 %
  3.
VUKOVIĆ
RADMILA
2
1
14,29 %
  4.
ZUROVAC
SLAVEN
3
0
0 %
  5.
RUPAR
MILIJANA
14
0
0 %
  6.
RUPAR
SENA
9
0
0 %
  7.
IVANIŠEVIĆ
SVJETLANA
8
0
0 %
  8.
KANDIĆ
DRAGAN
11
0
0 %
  9.
KANDIĆ
DUŠANKA
12
0
0 %
  10.
KANDIĆ
JOVO
6
0
0 %
  11.
KOMLEN
DANIELA
5
0
0 %
  12.
KOMLEN
DIJANA
15
0
0 %
  13.
LAZAREVIĆ
DRAŽENKO
4
0
0 %
  14.
LUČIĆ
SLAƐANA
13
0
0 %
  15.
PIŠTALO
ZDRAVKO
10
0
0 %