SP-SOCIJALISTIČKA PARTIJA
  JABLANICA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   7

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
PUDAR
SLOBODAN
1
4
57,14 %
  2.
KANDIĆ
JOVO
6
3
42,86 %
  3.
LAZAREVIĆ
DRAŽENKO
4
2
28,57 %
  4.
KANDIĆ
DRAGAN
11
2
28,57 %
  5.
KANDIĆ
DUŠANKA
12
1
14,29 %
  6.
GLAVAŠ
VLADIMIR
7
1
14,29 %
  7.
IVANIŠEVIĆ
SVJETLANA
8
1
14,29 %
  8.
LUČIĆ
SLAƐANA
13
1
14,29 %
  9.
PIŠTALO
ZDRAVKO
10
1
14,29 %
  10.
KOMLEN
DANIELA
5
1
14,29 %
  11.
KOMLEN
DIJANA
15
1
14,29 %
  12.
RUPAR
MILIJANA
14
1
14,29 %
  13.
RUPAR
SENA
9
1
14,29 %
  14.
VUKOVIĆ
RADMILA
2
1
14,29 %
  15.
ZUROVAC
SLAVEN
3
1
14,29 %